'Belgie' Repertoire Series

Metropolis Music Publishers was founded in 1939, originally as part of the already existing piano and music store, 'Oud Huis G. Prop' operated by Gustaaf Prop and Albert Rollewagen. The store was located directly in front of Antwerp Opera House. While leading Metropolis for much of the 20th century, Rollewagen estab-lished an impressive catalog including works by nearly every leading Belgian composer. With a wide range of titles, including a variety of solo repertoire and chamber works, this repertoire series consists of titles already familiar to generations of Belgian musicians. Especially important in this collection are a large number of compositions written as imposed pieces for conservatories throughout Europe. We are proud to have estab-lished this repertoire series, in order to better share these standard works with the entire world.

Metropolis Music Publishers werd opgericht in 1939, oorspronkelijk als onderdeel van de reeds bestaande piano en muziekwinkel, 'Oud Huis G. Prop', beheerd door Gustaaf Prop en Albert Rollewagen. De winkel bevond zich recht tegenover het operagebouw van Antwerpen. Rollewagen leidde Metropolis tijdens een groot deel van de 20e eeuw, in dewelke hij een indrukwekkende catalogus samenstelde met werken van bijna alle vooraanstaande Belgische componisten. Met een breed scala aan titels, waaronder een verscheidenheid aan solo repertoire en kamermuziekwerken, bestaat deze repertoirereeks uit titels die al generaties lang bekend zijn bij Belgische muzikanten. Vooral belangrijk in deze collectie zijn een groot aantal composities die zijn geschreven als opgelegde werken voor diverse Europese Conservatoria. We zijn trots deze repertoirereeks te kunnen aanbieden teneinde deze standaardwerken te delen met musici over de hele wereld.

Metropolis Music Publishers a été fondée en 1939, à l'origine dans le cadre du magasin de pianos et de musique "Oud Huis G. Prop" exploité par Gustaaf Prop et Albert Rollewagen. Le magasin était situé directement devant l'opéra d'Anvers. Alors qu'il dirigeait Metropolis pendant une grande partie du XXe siècle, Rollewagen a établi un catalogue impressionnant comprenant des œuvres de presque tous les grands compositeurs belges. Avec un large éventail de titres, y compris une variété de répertoire solo et d'œuvres de musique de chambre, cette série de répertoire se compose de titres déjà familiers à des générations de musiciens belges. Un grand nombre de compositions écrites en tant que pièces imposées pour les conservatoires dans toute l’Europe sont particulièrement importantes dans cette collection. Nous sommes fiers d'avoir établi cette série de répertoire, afin de mieux partager ces œuvres standards avec le monde entier.

Metropolis Music Publishers wurde 1939 gegründet, ursprünglich als Teil des bestehenden Klavier und Musikgeschäfts "Oud Huis G. Prop", geleitet von Gustaaf Prop und Albert Rollewagen. Der Laden lag direkt gegenüber der Oper in Antwerpen. Während der Verwaltung von Metropolis für einen Großteil des zwanzigsten Jahrhunderts etablierte Rollewagen einen beeindruckenden Katalog von Werken fast aller großen belgischen Komponisten. Mit einer breiten Palette von Titeln, darunter eine Vielzahl von Solo Repertoire und Kammermusikwerke, besteht diese Repertoire Serie bereits aus Titeln die belgischen Musikern schon Generationen lange bekannt sind. Eine große Anzahl von Kompositionen, die als Pflichtstücke für Konservatorien in ganz Europa geschrieben wurden, sind in dieser Sammlung besonders wichtig. Wir sind stolz diese Repertoire Serie anzubieten, um diese Standardwerke mit Musikern auf der ganzen Welt zu teilen.

×
×